Αναλαμβάνουμε τον τερματισμό των καλωδίων του δικτύου και των τηλεφώνων της επιχείρησης σας με τα καλύτερα υλικά της αγορας και με ποιστοποίηση απο ειδικό μηχάνημα που εγγυάτε την αδιάκοπη λειτουργία του δικτύου των υπολογιστών και του τηλεφωνικού κέντρου της επιχείρησης σας.